ارتباط با ما

ارتباط با ما : جهت ارتباط با انتشارات كتاب موسسه راهبرد :
آدرس :
گرگان- حافظیه- بین عدالت ۴۸ و ۵۰- بالای اغذیه ۴۴۴- ساختمان سپهر- طبقه دوم- واحد شماره ۳
 

شماره تماس:

۰۱۷۳۲۵۲۷۰۱۹
۰۹۱۹۷۹۱۳۰۷۰
 
پست الکترونیک:
rahbord.research@gmail.com

 

ارتباط با ما